Sikkerhed Ombord

Alle ombordværende skal informeres om følgende:

Stop motoren når båden er tæt på den overbordfaldne person, brug evt. kaste line som ligger forrest i båden. Sørg for minimum afkøling, søg til havn. Brug thermo tæppe ligger forrest i båd. Bliv i båden den kan ikke synke, vand køler mange gange hurtigere end luft.

Mand over bord

Brug først drivanker, gør drivanker fast forrest på båd, båden vil nu vende sig imod bølger, og drive mindre, kontakt land, se kontakter nederst.

Tåge og Torden

Sejl kun i god sigt Vær opmærksom på tåge, vær altid opmærksom på kompas retning til land.Søg mod land. Torden mørke skyer vær opmærksom på vejrskift

Sejl aldrig alene

I tilfælde af et ildebefindende eller fald over bord, er det vigtigt altid at være mindst 2 personer om bord og bruge den røde nødstop snor når der sejles, sørg for at alle ombord forstår hvordan man stopper motoren.

Hold orden

Mange uheldige situationer kan undgås hvis der holdes orden på båden. Kontakt i land

Sørg for at en eller flere pårørende i land, ved besked om sejlads afgang og ankomst, samt nød procedure.

Kontakt Nødsituation: 112

Morse: 3 korte 3 lange 3 korte . Hæve og sænke arme. Nødblus rød.
Udlejer Hesthavens Marine Tlf: (+45) 56 97 50 82 Mobil(+45) 20 42 50 82