Leje Betingelser

Lejer er myndig og i øvrigt indforstået med:

At båd, rednings- og sikkerhedsmateriel samt øvrigt udstyr forefindes og er i forsvarlig og fejlfri stand; og alt ødelagt eller bortkommet udstyr erstattes til dagspris. Indtil 12.000,- Dkr.

Udlejeren har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl på båd og motor.

Skulle sådanne fejl alligevel opstå er udlejeren ikke ansvarlig herfor og ej heller for eventuele følger heraf.

Det påhviler lejer at give besked i tilfælde af forsinkelse af afleveringstidpunktet, sker dette ikke og udlejer skønner det er nødvendigt at sætte en efterlysning igang pålægges udgifter til dette lejer.

Jeg erklærer at være istand til at føre båden påsikker og forsvarlig vis. (Også på havet gælder promille grænsen)

Man er forpligtet til at hjælpe folk i havsnød, har pligt til at gå af vejen for større skibe (handelsskibe, færger)

At sejlads foregår på eget ansvar, og at der i tilfælde af eventuelle uheld eller ulykker, ikke kan rejses erstatningskrav mod udlejer.

At fartområdet er maksimum 1500 meter fra land

Al sejlads mindre end 200m. Fra kystlinie (Badelinie pas på badende)skal ske for tomgang med løst låse knap for tilt, så motor let kan vippe op. Samt vinkelret på kystlinie.

At alle ombordværende skal være iført de udleverede, godkendte af vægtmæssigt passende redningsveste under hele sejladsen.

At søge havn øjeblikkeligt i usigtbart vejr, og ved opfriskende vind.

At benzin ikke er inkluderet i lejen.

At lejer har pligt til at orientere udlejer om eventuelle defekter ved det lejede ved tilbagelevering.

At det lejede kun er til lejers brug, og at det lejede ikke må, hverken udlånes eller viderelejes til tredjemand.

Båden må kun benyttes mellem solopgang og solnedgang.

Som retssted er Rønne aftalt

Lydsignal benyttes i usigtbart vejr.Det består af en lang tone hvert andet minut.

Dette regelsæt findes også lamineret i nød container

Sikkerheds udstyr raketter blus m.v må kun benyttes i tilfælde af nød.Nød er når der er fare for besætnings liv.

At lejer bærer det fulde ansvar for sin anvendelse af det lejede udstyr i enhver henseende.